عضویت یزدان در کانون کارگزاران

چهارشنبه 29 شهریور 1402

عضویت یزدان در کانون کارگزاران

به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، از ابتدای سال 1402 تا کنون 6 شرکت کارگزاری و 8 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شدند و به جمع اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیوستند، شرکت‌ کارگزاری «یزدان» در هفته جاری به عنوان عضو جدید به جمع اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اضافه شد.

شایان ذکر است، علیرضا رعیتی شوازی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری «یزدان»است.

یادآور می‌شود، براساس تبصره 3 ماده 15 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها، شروع به فعالیت شرکت کارگزاری نزد هر یک از بورس‌ها منوط به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.

ارسال نظرات