• اعتباردهی

    شرکت کارگزاری یزدان با توجه به افزایش حجم معاملات و افزایش تعداد مشتریان بازار سرمایه، سامانه اعتباردهی را راه اندازی نموده است. سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون کارگزاری‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از خط اعتباری همچنین برای مدون شدن قانون اعتباردهی کارگزاری‌ها، سازوکار اجرایی را تنظیم کرده و به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده است.

اعتباردهی چیست ؟